top of page

Psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, doradczyni kariery

Pracuję z osobami w wieku dorastania (młodzież 16+) oraz osobami dorosłymi, którzy odczuwają trudności: w obszarze relacji, radzenia sobie z emocjami, które przekładają się na funkcjonowanie w szkole i pracy. 

Pracuję indywidualnie, prowadzę warsztaty profilaktyczne, warsztaty rozwoju umiejętności osobistych i społecznych. 

Wykształcenie i wybrane szkolenia

 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny: Psychologia, nr dyplomu: 31836

 • Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenie Natanaelum: Studium Terapii Uzależnień, 2015-2017, certyfikat nr: SP/1840/2021

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: Profesjonalny coaching, studia podyplomowe 

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski: Doradztwo zawodowe, studia podyplomowe.

 • Crescentia: Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (w trakcie szkolenia)

 • Stowarzyszenie dla Rodzin Karawana, Pomoc dzieciom i ich rodzicom wywodzącym się z rodzin z problemem uzależnienia (choroba alkoholowa, DDA, DDD), 2021

 • Akademia Dialogu Motywującego, Dialog Motywujący i jego rola w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego, 2021

 • Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Profilaktyka e-uzależnień. Diagnoza, terapia, przeciwdziałanie, 2021

 • Fundacja Praesterno, Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych, 2020

 • Centrum CBT, Skrzynka z narzędziami przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w modyfikacji zachowań agresywnych, 2020

 • Ośrodek Psychoterapii Mały Książę, Setting w pudełku, 2020

 • Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Zespół samokształceniowy DBT, 2020.

UPRAWNIENIA
 • Prowadzenie konsultacji, terapii psychologicznej, terapii uzależnień

 • Prowadzenie warsztatów profilaktycznych: Unplugged, Fred goes net

 • Prowadzenie warsztatów rozwojowych

 • Wykorzystywanie kwestionariuszy i testów psychologicznych 

 • Wykorzystywanie narzędzi do diagnozy kompetencji i potencjału zawodowego: IP 121, Test Ról Zespołowych Belbina, Style Myślenia FRIS, asesorka sesji AC/DC&L

 • Uprawnienia potwierdzone certyfikatem ZSK w obszarze: Identyfikowanie predyspozycji zawodowych w procesie rekrutacji oraz dla potrzeb rozwoju zawodowego wewnątrz organizacji.

bottom of page