top of page
Wsparcie psychologiczne i psychoedukacja
Profilaktyka i terapia
  • Eksperymentowanie/ ryzykowne korzystanie z narkotyków/ alkoholu

  • Trudności wynikające z dorastania w rodzinie alkoholowej

  • Zaburzenia czynnościowe korzystania z technologii (e-uzależnienia)

Diagnoza kompetencji i doradztwo kariery
  • Kryzys zawodowy

  • Trudność w określeniu celów edukacyjnych/ zawodowych

  • Trudność w określeniu mocnych stron i kompetencji zawodowych

  • Przygotowanie do wyboru szkoły/ zmiany miejsca pracy

bottom of page